0

آلوكس سفيد 1 ليتري

<table> <tbody> <tr> <th>نوع</th> <td> <p>سفيد كننده سطوح<br /> سفيد كننده لباس</p> </td> </tr> <tr> <th>تولید</th> <td> <p>ایران</p> </td> </tr> <tr> <th>وزن</th> <td> <p>1 ليتر</p> </td> </tr> <tr> <th>قابليت</th> <td> <p>ضدعفونی کنندگی ، سفید کنندگی</p> </td> </tr> <tr> <th>تركيبات</th> <td> <p>هیپو كلریت سدیم ، اسانس ، آب</p> </td> </tr> <tr> <th>سایر</th> <td> <p>&ndash; تمیز کننده سطوح<br /> &ndash; محفظه لیتری</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>......</p>
فروشنده : هایپر مارکت
آماده ارسال
موجودی : 250
7,990 تومان
3 ٪
7,702 تومانبازگشت به بالا